Обавјештење о покретању поступка за реализацију помоћи у случају елементарне непогоде-поплаве

Број:72/15

Датум, 4.5.2015.године

  • Предсједницима регионалних-координационих одбора СОНК РС
  • Члановима Републичког одбора СОНК-а РС
  • Предсједницима синдикалних организација са поплављених подручја

Предмет: Обавјештење о покретању поступка за реализацију помоћи у случају елементарне непогоде-поплаве

Поштовани,

Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе РС („Службени гласник Републике Српке“ број 59/14), у члану 32 став (1), тачка 5, као и члан 34 став 1 тачка ђ.Посебног колективног  уговора за запослене у области образовања и културе РС („Службени гласник Републике Српске“ број 17/08, 26/09, 26/10, 76/11) прописано је да се раднику  и његовој породици исплаћује помоћ у случају елементарних непогода или пожара у стану радника у висини три просјечне плате у Републици.

Да бисмо реализовали ово право, које ни данас , иако је прошла већ скоро година дана од катастрофалних поплава, послодавци нису исплатили радницима, потребно је да одмах обавијестите све наше чланове СОНК РС  који су претрпјели поплаве, да се у року од најдуже три дана јаве у синдикалне канцеларије у Приједору, Добоју, Бањој Луци, Бијељини и Зворнику (подручја која су поплављена), како би благовремено  биле поднесене тужбе суду и приједлог Агенцији за мирно рјешавање радних спорова Републике Српске.

Као доказ да су претрпјели поплаве, сваки радник мора да приложи потврду, записник или увјерење надлежне институције локалне заједнице, те чланску карту, као доказ да су чланови овог Синдиката.

Молимо вас да се придржавате рокова, пошто је при крају рок застаре, а то је једна година од тренутка  настанка штете (елементарне непогоде).

С поштовањем,

   ПРЕДСЈЕДНИК

Драган Гњатић с.р.

од Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске Објављено у АКТУЕЛНОСТИ