Закључак Извршног одбора Синдиката образовања, науке и културе РС

Предмет: Закључак Извршног одбора Синдиката образовања, науке и културе РС

За Синдикат образовања, науке и културе РС, Буџет  РС за 2015. годину је неприхватљив, јер на економском коду 411200 „РАСХОДИ ЗА БРУТО НАКНАДЕ“ код свих буџетских организација и потрошачких јединица Министарства просвјете и културе РС извршено је умањење на 65% у односу на ребаланс буџета за 2014. годину.

Нико из Министарства просвјете и културе РС и Владе Републике Српске нам није објаснио шта то треба да значи. Ове накнаде су регулисане Законом о платама и Колективним уговорима.

Због једностраног кршења Закона о платама и Колективних уговора чланови Синдиката ће тужити послодавца или ће предузети неке друге облике синдикалне борбе. Ни овај Буџет не исправља неправду према радницима у образовању, науци и култури учињену 2008. Године, јер не испуњава обавезу и Закључак Народне Скупштине РС којом је предвиђено да Влада РС кроз измјене Закона о платама изједначи платне коефицијенте за вишу, високу стручну спрему и научна звања са најнижим коефицијентима осталих корисника Буџета.

Документ Економска политика за 2015. Годину, по ко зна који пут помиње реформу образовања, иако ни претходне реформе нису анализиране и проведене. Из штурог и кратког текста није нам јасно шта то подразумијева.

Синдикат ће дати свој конструктиван допринос побољшању материјално-социјалног статуса својих чланова, али ће учествовати у побољшању услова и квалитета рада у образовању,науци и култури РС.

С поштовањем,

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Драган Гњатић

од Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске Објављено у АКТУЕЛНОСТИ