„НАШУ ОДЛУЧНОСТ И СНАГУ НИКО НЕ ТРЕБА ДА ТЕСТИРА“

Интервју

Драган Гњатић, предсједник Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске

Свјетски дан учитеља

„НАШУ ОДЛУЧНОСТ И СНАГУ НИКО НЕ ТРЕБА ДА ТЕСТИРА“

У протеклом периоду, Синдикат ОНК је једини успио да потпише нови колективни уговор и тако очува стечена права запослених, али и да их дијелом унаприједи. У наредном периоду, фокус ће бити усмјерен на изједначавање платних коефицијената са осталим буџетским корисницима са вишом и високом стручном спремом.

  • Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске је у сталној борби за побољшање материјалног и социјалног статуса својих чланова у свим дјелатностима. У отвореном разговору са предсједником Синдиката, Драганом Гњатићем, говоримо о оправданости постојања овог синдиката и његовој борби за већа права радника у образовању, науци и култури. Ово је једини синдикат корисника буџета који је потписао нови, Посебни колективни уговор, након доношења сета Закона о платама, којим су сачувана стечена радничка права, а нека су и побољшана. У претходном периоду, као потенцијални проблем је споменут могући проблем технолошког вишка у области образовања, науке и културе. Колико је заиста алармантна ситуација и на који начин сте ријешили проблем технолошког вишка у основним и средњим школама?

У августу је почела прича о прерасподјели запослених у основним и средњим школама за нову школску годину. У рјешавању овог проблема је укључено Министарство просвјете и културе РС, активи директора основних и средњих школа и Синдикат образовања, науке и културе РС, како бисмо пронашли најбоље рјешење за све запослене. Обавеза и дужност послодавца је да обезбиједи посао за све раднике, а Синдикат је тај који води рачуна о материјално – социјалном статусу радника и условима рада. Послодавац (директори школа и Министарство просвјете и културе РС) имају податке о вишку и мањку свих часова и запослених радника и на нивоу актива директора врше прерасподјелу која мора бити коректна и квалитетна, како би се избјегао технолошки вишак или дјелимичан технолошки вишак (умањење норме). Синдикат прати тај рад, указује на евентуалне пропусте и штити интересе својих чланова. Ако дође до било каквих проблема тражимо реакцију инспекцијских органа, али и одговорност надлежних. Велики проблем имамо са предметом Демократија и људска права у основном образовању након одлуке Уставног суда РС, којом је одлучено да овај предмет не могу предавати колеге просвјетни радници  (најчешће наставници историје и географије) који су сертификовани у претходном периоду, већ само професори филозофије и социологије. Овај проблем треба да ријеши Министарство просвјете и културе РС доношењем одговарајућег правилника, или измјеном већ постојећег, којим би били заштићени интереси ових радника. У средњем образовању, овај проблем је ријешен на тај начин да сви затечени радници остају на свом радном мјесту, што би могао бити путоказ и за основно образовање. Одређених проблема има и са другим предметима, као што су историја, географија, физичко васпитање и слично, гдје су неки од колега остали са умањеном нормом. Ти проблеми су углавном ријешени тако да они допуњују норму у некој другој школи. Синдикат у преговорима са Министарством инсистира да се ови проблеми рјешавају у ходу, преквалификацијом, доквалификацијом, законским пензионисањем и правилним планирањем за наредне године. Сличних проблема имамо и у институцијама културе, првенствено са финансирањем, а свакодневно указујемо на проблеме и нудимо могућа рјешења.

  • Ваш Синдикат је једини од синдиката буџетских корисника потписао нови Посебан колективни уговор, који је на снази од јула 2014. године. Како коментаришете нови колективни уговор за запослене у области образовања и културе?

Могу рећи да је потписивање новог колективног уговора велики успјех у раду овог Синдиката, јер су стечена радничка права очувана, а нека и побољшана. Овом приликом захваљујем својим сарадницима и свим члановима Синдиката образовања, науке и културе РС који су својим квалитетним примједбама, сугестијама и рјешењима допринијели изради Посебног колективног уговора. Одлуком Уставног суда из октобра прошле године предсједници синдикалних организација из просвјете и културе су остали ускраћени за одређену накнаду плате. Тај проблем је ријешен доношењем новог Закона о платама у просвјети и култури, гдје је ова накнада уврштена у Закон, а висина те накнаде је одређена новим Посебним колективним уговором.  Посебним колективним уговором су регулисане и јубиларне награде за тридесет година рада код послодавца, накнаде у случају смрти ужег члана породице, накнада за рођење дјетета и слично. Министарство просвјете и културе РС је престало исплаћивати ове накнаде још 2011. године, али смо их својом борбом натјерали да исплате накнаде за рођење дјетета и смртни случај, а остало је да Министарство исплати јубиларне награде. Синдикат ОНК РС ће инсистирати на исплати свих заосталих дуговања и водити рачуна да убудуће не дође до кашњења.

  • Шта су приоритети Синдиката образовања, науке и културе у наредном периоду, након конституисања нове власти послије општих избора?

Приоритет у наредном периоду у борби за побољшање материјалног и социјалног статуса чланова синдиката и свих запослених у области образовања, науке и културе РС је изједначавање платних коефицијената са осталим буџетским корисницима на позицијама више и високе стручне спреме. То не значи да занемарујемо остале колеге. Просвјетни радници у институцијама културе су већ неколико година ускраћени за одређене коефицијенте у односу на остале буџетске кориснике и Синдикат наставља борбу за изједначавање истих. Колеге из средњег, специјалног и умјетничког образовања су грешком надлежних у Министарству просвјете и културе РС остали ускраћени за одређени коефицијент (0,5) приликом доношења Закона о платама и ову неправду морамо исправити што прије, измјеном и допуном поменутог Закона по хитном поступку у Народној скупштини РС.

У наредном периоду очекујемо измјене Закона о дјелатностима (предшколско, основно, средње и високо образовање), те ћемо се активно укључити у њихово доношење као и у израду подзаконских аката, како бисмо добили квалитетна рјешења и боље услове рада. Од Министарства просвјете и културе РС увијек тражимо да врши квалитетну анализу броја запослених радника по питању година радног стажа и свим наставним предметима, како бисмо избјегли појаву технолошког вишка у било ком облику.

Образовање је мотор развоја сваког друштва и то су развијене земље давно препознале, те од надлежних институција очекујемо да врате достојанство просвјетним радницима, као и онима у институцијама културе. У образовање, науку и културу се мора улагати више средстава, јер то није трошак, већ инвестиција за бољу будућност свих нас. Нова школска година тражи нову борбу, боље идеје, вриједне људе на свим позицијама, не само у Синдикату, већ и у свим областима образовног система.

Синдикат образовања, науке и културе РС је перјаница синдикалног покрета на овим просторима, а то ће остати и у наредном периоду. Наше највеће вриједности су масовност, јединство, хуманост, али и одлучност у бори за очување радничких и синдикалних права. Нашу одлучност и снагу нико не треба да тестира, а то је уједно и порука коју упућујемо будућим властима, ма ко то био.

Позивам све чланове нашег Синдиката да чувамо достигнуте вриједности, јер нико неће боље и кбалитетније штитити наша права и интересе од нас самих.

од Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске Објављено у АКТУЕЛНОСТИ