Враћање платних коефицијената за запослене на ниво из 2012. године

Донесен нови Закон о платама запослених у области просвјете и културе РС

Враћање платних коефицијената за запослене на ниво из 2012. године

Испуњени основни захтјеви Синдиката образовања, науке и културе РС

Након дуготрајних преговора са Владом РС, протеста и штрајка враћене су плате запосленима у образовању, науци и култури на ниво из 2012. године, што је био основни захтјев Синдиката образовања, науке и културе РС. Коефицијенти и цијена рада су враћени на ниво из 2012., осим за редовне професоре универзитета којима је коефицијент повећан за 1. Пропустом надлежних у Министарству просвјете и културе РС, професорима средњих, специјалних и умјетничких школа, коефицијент је 9.5, а требало је да буде 10. На интервенцију Синдиката ОНК РС, надлежни у министарству ће овај пропуст исправити на неки други начин, потврдио је министар просвјете и културе РС, Горан Мутабџија, на састанку одржаном са представницима специјалног образовања.
Новим Законом о платама регулисана је накнада по основу обављања функције предсједника или повјереника репрезентативне синдикалне организације чија ће висина бити утврђена новим Посебним колективним уговором. Ова накнада је раније била укинута одлуком Уставног суда РС, јер није била предвиђена ниједним законом, што је Синдикат ОНК сада успио да угради у нови Закон о платама. У року од тридесет дана од дана ступања на снагу овог закона (2. мај 2014.) биће извршено усклађивање подзаконских аката и посебног колективног уговора којим су регулисана остала лична примања.
Овим законом су обухваћена сва радна мјеста прописана актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста са свим звањима и занимањима у зависности од области у којој је систематизовано радно мјесто.
Дугогодишњи захтјев Синдиката, а велика неправда према запосленима у образовању, науци и култури, овим законом није исправљена. Уједначавање коефицијената на позицијама више и високе стручне спреме са осталим буџетским корисницима никада није урађено, упркос обећањима свих претходних и садашњих представника власти. Влада РС, на челу са предсједницом, Жељком Цвијановић, обећала је да ће у наредном разумном року (по примјени новог Закона о платама – почетак јуна ове године), размотрити могућност ублажавања ових великих разлика у коефицијентима које датирају од доношења старих закона о платама из 2008. године. Синдикат ОНК ће и даље вршити притисак како би ова нелогичност и некоректност биле исправљене.
Преговарачки тим Синдиката је спреман за израду новох Посебног колективног уговора и очекујемо да Министарство просвјете и културе РС убрза активности на доношењу истог. Синдикат ОНК РС наставља борбу за побољшање статуса чланова синдиката, као и свих запослених у образовању, науци и култури.

од Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске Објављено у АКТУЕЛНОСТИ