Погледајте закључке са Пете сједнице Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе РС

На Петој сједници Републичког одбора Синдиката образовања, науке и културе РС одржаној 7.4.2014. године у Бањој Луци, на којој се расправљало о Приједлогу Закона о платама за запослене у области просвјете и културе РС, након свеобухватне расправе донесени су сљедећи:

 

З А К Љ У Ч Ц И

 

  1. Синдикат образовања, науке и културе РС подржава Приједлог Закона о платама за запослене у области просвјете и културе РС у дијелу којим се запосленим у образовању и култури гарантује враћање преосталих 5% умањених плата од 1.4.2014.године, односно враћање плата на ниво из 2012. године.

  2. Од Владе РС захтијевамо наставак преговора у циљу враћања 5% умањених плата за вишу и високу стручну спрему за прва три мјесеца 2014.године.

  3. Синдикат образовања, науке и културе РС инсистира да се након исплате прве плате по новом Закону о платама за запослене у области просвјете и културе одрже преговори са Министарством просвјете и културе РС и Владом РС о изједначавању коефцијената више и високе стручне спреме, са осталим буџетским корисницима у складу са закључцима Владе РС и Народне скупштине РС на који су дали сагласност и грански синдикати буџетских корисника.

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

Драган Гњатић

 

 

од Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске Објављено у АКТУЕЛНОСТИ