О нама

Запослени у образовању, дјелатности од посебног друштвеног интереса која се нашла у веома тешкој и незавидној ситуацији, још у току рата, су оцијенили да формирањем гранског синдиката могу најбоље изразити своје специфичне интересе. Из тих разлога, већ 16.09.1994. године формирали су Синдикат образовања, науке и културе РС и у оквиру Савеза синдиката РС наставили синдикалну борбу за бољи материјални положај запослених у овим дјелатностима.

Први предсједник овог Синдиката био је др Димитрије Хајдуковић, познати универзитетски професор из Бање Луке, који је ову функцију обављао до 1997. године, када су званично извршени избори и 10.04.1994. године регистрован Синдикат образовања, науке и културе РС који и даље дјелује под тим именом.

ranka mišić     stevan milic     gnjatić

У протеклом периоду овај грански синдикат био је перјаница у колективном преговарању, а до такве титуле дошао је великим пожртвовањем својих синдикалних активиста, масовношћу, солидарности и јединством синдикалног чланства, које је, користећи све облике синдикалне борбе, успјело значајно побољшати свој материјални положај.На овим изборима за предсједницу Синдиката изабрана је Ранка Мишић, која је ову функцију обављала до децембра 2007. године, када је за вршиоца дужности, а потом на изборима 2009. године, за предсједника изабран мр Стеван Милић. 29.05.2013. на Петој изборној Скупштини Синдиката образовања, науке и културе Републике Српске, одржаној у Теслићу, изабран је нови предсједник Драган Гњатић. Први Посебни колективни уговор за запослене у образовању, науци и култури Српске потписан је 1997. године и њиме су на, тада, најбољи могући начин уређена права и интереси запослених у дјелатностима које заступа овај Синдикат. Након овог потписана су још два Посебна колективна уговора, те четири измјене колективних уговора. Августа 2008. године донесен је Закон о платама којим су на другачији начин дефинисана примања запослених у просвјети, науци и култури, а Колективним уговором, који је послије Закона потписан, гарантоване су плате и остала права из рада и по основу рада.

Данас, Синдикат образовања, науке и културе РС броји преко 18.100 чланова, организованих у 510 синдикалних организација, запослених у предшколским установама, основним и средњим школама, високом образовању и институцијама културе Републике Српске.

Синдикат ОНК, како га чланство популарно зове, водио је све облике Синдикалне борбе, од истицања захтјева до штрајкова.